MPA VVI

Podmínky absolvování vzdělávacího programu

Podmínky účasti

Podmínkou účasti ve vzdělávacím programu MPA VVI je získané předchozí vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně.

Pravidelná docházka a aktivní přístup

Účastník vzdělávacího programu se účastní všech dvanácti dvoudenních modulů a aktivně se zapojuje do skupinových prací a diskusí. Ve výjimečných případech a po předchozí domluvě je možné některý z modulů absolvovat distanční formou.

Závěrečná práce

Podmínkou úspěšného absolvování a získání osvědčení k manažerskému titulu MPA je kromě pravidelné a aktivní účasti ve všech modulech také napsání závěrečné práce na zvolené téma a její prezentace na závěrečné konferenci.

Účastník si v průběhu druhého roku zvolí téma a průběžně zpracovává závěrečnou práci - odborný článek ve stanoveném rozsahu a struktuře. Termíny odevzdání tezí, předběžné a finální verze článku jsou závazné.

Podmínkou úspěšného ukončení vzdělávacího programu je publikace odborného článku v konferenčním sborníku v rámci konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Konference se koná každý rok v září či říjnu v Praze.

Níže ukázky vybraných příspěvků ve sborníku.

Osvědčení

Absolventi obdrží osvědčení o absolvování programu Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací, které obsahuje seznam absolvovaných modulů a téma závěrečné práce. Obdržené osvědčení není vysokoškolským titulem ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.