MPA VVI 2022-2023

Registrace

Cena, platební a ostatní podmínky:

  • 108 000,- Kč plus DPH (21 %) - plná cena za vzdělávací program MPA VVI. Poznámka: Cena může být snížena v případě, že se některé moduly uskuteční formou webináře.
  • Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení po celou dobu vzdělávacího programu a ubytování v penzionu v jednolůžkovém pokoji na jednu noc (z úterý na středu) v rámci každého z dvanácti vzdělávacích modulů.
  • Cena bude hrazena vždy po skončení každého modulu, popřípadě může být na žádost účastníka placena předem (3, 6 nebo všech 12 modulů)
  • Upozornění: Vyplněním registračního formuláře se závazně registrujete na vzdělávací program Master of public administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI 2022 - 2023)

TERMÍN REGISTRACE - 28. 2. 2022


Přečtěte si podmínky vzdělávacího programu.