MPA VVI
Komplexní vzdělávací program nabízíme od roku 2017

Ročník MPA VVI 2019 - 2020 jsme se rozhodli neotevírat, aktuálně připravujeme spuštění programu opět od dubna 2020 do června 2021.


MPA VVI 2018 - 2019

Druhý ročník programu MPA VVI probíhal od dubna 2018 do června 2019 v Hotelu U Tří Korunek na pražském Žižkově, kde bylo pro účastníky kromě samotného vzdělávání zajištěno také ubytování a stravování. Zájemci o ukončení celého programu MPA VVI v průběhu roku zpracovávali závěrečné práce na vybraná témata, které přednesli na druhém ročníku konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019 dne 26. 9. 2019 v Praze. Příspěvky absolventů programu si můžete přečíst v konferenčním sborníku, který společně se záznamem z konference najdete zde


MPA VVI 2017 - 2018
Pilotní ročník komplexního vzdělávacího programu MPA VVI byl zahájen v dubnu 2017 a probíhal v prostorách Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice. Osm prvních absolventů celého programu předneslo své závěrečné práce na konferenci Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018, která se konala 20. 9. 2018 v prostorách Technologického centra Akademie věd ČR. To je spolu s Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Tertiary Education & Research Institute (TERI) odborným garantem konference. Příspěvky úspěšných absolventů vyšly v konferenčním sborníku, který je spolu s prezentacemi dostupný zde.