MPA VVI
Komplexní vzdělávací program nabízíme od roku 2017

MPA VVI 2017 - 2018
Pilotní ročník komplexního vzdělávacího programu MPA VVI byl zahájen v dubnu 2017 a probíhal v prostorách Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice. Osm prvních absolventů celého programu předneslo své závěrečné práce na konferenci Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018, která se konala 20. 9. 2018 v prostorách Technologického centra Akademie věd ČR. To je spolu s Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Tertiary Education & Research Institute (TERI) odborným garantem konference. Příspěvky úspěšných absolventů vyšly v konferenčním sborníku, který je spolu s prezentacemi dostupný zde.

MPA VVI 2018 - 2019

Od jara 2018 probíhá druhý ročník programu MPA VVI. Místem konání je Hotel U Tří Korunek na pražském Žižkově, kde je pro účastníky kromě samotného vzdělávání zajištěno také ubytování a stravování. Zájemci o ukončení celého programu MPA VVI v průběhu roku zpracovávají závěrečné práce na vybraná témata, které přednesou na druhém ročníku konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019. Ta se uskuteční 26. 9. 2019 v Praze.