MPA VVI

Unikátní vzdělávací program nabízíme od roku 2017

MPA VVI 2020 - 2021

Třetí ročník programu byl podstatným způsobem ovlivněn probíhající covidovou pandemií. Až na dvě výjimky byly všechny moduly realizovány prostřednictvím on-line přednášek. Přesto jsme se snažili zachovat co nejvyšší stupeň interaktivity. Tento ročník úspěšně ukončilo šest účastnic. Jejich příspěvky jsou součástí sborníku z konference SCIPO 2021: Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací.


MPA VVI 2018 - 2019

Druhý ročník programu MPA VVI probíhal od dubna 2018 do června 2019 v Hotelu U Tří Korunek na pražském Žižkově, kde bylo pro účastníky kromě samotného vzdělávání zajištěno také ubytování a stravování. Zájemci o ukončení celého programu MPA VVI (těch bylo sedm) v průběhu roku zpracovávali závěrečné práce na vybraná témata, které přednesli na druhém ročníku konference Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2019 dne 26. 9. 2019 v Praze. Příspěvky absolventů programu si můžete přečíst v konferenčním sborníku, který společně se záznamem z konference najdete zde


MPA VVI 2017 - 2018
Pilotní ročník komplexního vzdělávacího programu MPA VVI byl zahájen v dubnu 2017 a probíhal v prostorách Centra transferu technologií a znalostí Univerzity Pardubice. Osm prvních absolventů celého programu předneslo své závěrečné práce na konferenci Veřejná politika v oblasti výzkumu, vývoje a inovací 2018, která se konala 20. 9. 2018 v prostorách Technologického centra Akademie věd ČR. To je spolu s Centrem pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy a Tertiary Education & Research Institute (TERI) odborným garantem konference. Příspěvky úspěšných absolventů vyšly v konferenčním sborníku, který je spolu s prezentacemi dostupný zde.

OHLASY ABSOLVENTŮ

Tereza Smužová, Univerzita Karlova

Přestože byla většina setkání on-line, dozvěděla jsem se spoustu nového, rozšířila si obzory a hlavně poznala skvělé kolegyně a kolegy ze všech koutů ČR.

Roman Badík, Masarykova univerzita

Díky vzdělávacímu programu MPA VVI jsem si rozšířil své znalosti o další aspekty výzkumné politiky, které potřebuji ke své práci. Ocenil jsem zejména praktické pojetí všech modulů a možnost diskutovat s lektory, kteří byli vždy odborníky na své téma. Díky programu jsem také poznal kolegy na obdobných pozicích v ČR, s kterými doufám budu spolupracovat i v budoucnu.

Klára Zedníková, mmcité

Objevná a velmi zajímavá setkání, při kterých máte možnost  s odborníky z různých oborů propojovat svět akademiků s docela odlišnou aplikační sférou a světem byznysu.

Kamila Krupičková, KARP

Celý program byl velice přínosný a nabitý novými informacemi, který využiji v rámci své práce. Přestože byla část programu v on-line setkávání, kvalitě to nijak neubralo.

Otomar Sláma, CUIP a.s.

Studium MPA v oblasti výzkumu, vývoje a inovací mi umožnilo příjemným způsobem zkompilovat teoretické znalosti a praktické zkušenosti. Velmi důležitým aspektem je aktuálnost získávaných informací. Studium MPA mi dále přineslo rozšíření sítě kontaktů v oboru - sdílení zkušeností z praxe je nedocenitelnou přidanou hodnotou celého programu. V neposlední řadě bylo velmi příjemné, těšit se ze společnosti příjemných lidí a erudovaných lektorů.

David Prycl, Univerzita Palackého v Olomouci

Kurz MPA od společnosti alevia mohu jedině doporučit. Pestrý výběr lektorů z praxe, aktivní pojetí celého kurzu včetně praktických příkladů. Kvituji srozumitelnost a jasný výklad složitého tématu. Mohu vřele doporučit pro ty, kteří chtějí reálné informace ohledně vědy a výzkumu.

David Karabec, advokát se specializací na ochranu duševního vlastnictví

Studium vzdělávacího programu MPA (VVI) ve mně zanechalo vynikající dojem. Společnost alevia připravila tento program na skutečně vysoké úrovni a její hlavní facilitátor Aleš Vlk nám dokázal zprostředkovat setkání a diskusi s těmi nejlepšími odborníky ve svém oboru, kteří nám předávali své cenné zkušenosti zejména z oblasti veřejné politiky a právního rámce VVI, transferu znalostí a technologií, podpory inovací a jejich komercializace, ochrany duševního vlastnictví, jakož i managementu výzkumu, vývoje a inovací a dalších zajímavých oblastí. Mně osobně toto studium přineslo velké rozšíření a doplnění znalostí v oboru, které mohu nyní ve své praxi aktivně využít. K tomu významně přispělo i zpracování závěrečné práce a její prezentace na konferenci za účasti odborné veřejnosti. Oceňuji rovněž příležitost k navázání pracovních kontaktů s celou řadou zajímavých osobností z veřejné i soukromé sféry.