PARTNEŘI 

Odborná záštita vzdělávacího programu pro ročník 2022/23

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum AV ČR (TC) je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob - pěti ústavů Akademie věd ČR a společnosti Technology management, s. r. o., které v roce 2014 oslavilo 20 let své činnosti. TC je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích. Činnost centra se také výrazně orientuje na podporu vzniku a rozvoje malých inovačních firem a realizaci technologických transferů.

Specializovanou činností TC jsou analytické a koncepční práce, které vedly k vytvoření národního think-tanku STRAST zabývajícího se strategiemi výzkumu, vývoje a inovací, hodnocením výzkumu a výzkumných programů a identifikací výzkumných priorit v souvislosti s ekonomickými a sociálními potřebami České republiky. Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), kterou TC provozuje v Bruselu od roku 2005, vytváří spojovací článek mezi českým výzkumem a administrativou výzkumu v Evropské unii.

Univerzita Hradec Králové

Největší vědecko-výzkumná a vzdělávací instituce v královéhradeckém regionu. Její historie sahá do roku 1959. Přestože jde o mladou instituci, etablovala se na mezinárodní scéně, což potvrzují umístění v zahraničních žebříčcích. Spektrum vzdělávací činnosti Univerzity Hradec Králové zahrnuje obory ekonomické, informatické a manažerské na Fakultě informatiky a managementu, učitelské i neučitelské, umělecké a jazykovědné disciplíny na Pedagogické fakultě, přírodovědné a technické obory na Přírodovědecké fakultě, společenské, humanitní a sociální na Filozofické fakultě.

Tertiary Education & Research Institute

TERI je zapsaný ústav, jehož předmětem činnosti je nezávislá výzkumná a vývojová činnost, vzdělávání a šíření znalostí v oblasti vysokoškolské politiky, veřejné vědní politiky, politiky výzkumu, vývoje a inovací a transferu technologií a znalostí. Výzkumné práce ústavu se soustředí na oblasti veřejné podpory, studia na vysokých školách a dopadů výstupů výzkumu a vývoje na společnost.

Společně s Technologickým centrem AV ČR řeší výzkumný projekt (TA ČR) zaměřený na řízení výzkumných infrastruktur. V minulosti realizoval ústav například výzkum k problematice propadovosti (DROP OUT) studentů na českých vysokých školách či se podílel na projektu transformace vysokého školství na Slovensku pro OECD.