PARTNEŘI 

Odborná záštita vzdělávacího programu

Technologické centrum Akademie věd ČR

Technologické centrum AV ČR (TC) je neziskovým zájmovým sdružením právnických osob - pěti ústavů Akademie věd ČR a společnosti Technology management, s. r. o., které v roce 2014 oslavilo 20 let své činnosti. TC je významným národním pracovištěm pro výzkumnou a inovační infrastrukturu a je zdrojem aktuálních informací o evropském výzkumu, vývoji a inovacích. Činnost centra se také výrazně orientuje na podporu vzniku a rozvoje malých inovačních firem a realizaci technologických transferů.

Specializovanou činností TC jsou analytické a koncepční práce, které vedly k vytvoření národního think-tanku STRAST zabývajícího se strategiemi výzkumu, vývoje a inovací, hodnocením výzkumu a výzkumných programů a identifikací výzkumných priorit v souvislosti s ekonomickými a sociálními potřebami České republiky. Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace (CZELO), kterou TC provozuje v Bruselu od roku 2005, vytváří spojovací článek mezi českým výzkumem a administrativou výzkumu v Evropské unii.

Centrum pro sociální a ekonomické strategie FSV UK

Vysokoškolský ústav Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy nabízí konkrétní expertní výstupy domácím i zahraničním organizacím veřejné správy, výzkumným a vzdělávacím institucím, nestátním neziskovým organizacím, podnikům i médiím.

CESES vzniklo jako interdisciplinární výzkumné a výukové pracoviště rozvíjející teorii, metodologii a praxi zkoumání možných budoucností a uplatnění analýz a prognóz v řídící praxi. Za tím účelem identifikuje klíčové problémy a rozvojové priority ČR; zpracovává dílčí i souhrnné analýzy, scénáře, vize a strategie sociálního, ekonomického, environmentálního a politického vývoje ČR v evropském a globálním kontextu; rozvíjí dialog s odborníky, politiky, představiteli veřejné správy, občanského sektoru i se samotnými občany a vytváří poznávací a metodické předpoklady pro zkvalitňování strategického řízení země.

Od svého založení v říjnu 2000 realizuje nebo se podílí na realizaci celé řady především výzkumných, ale i výukových projektů podporovaných z národních, evropských a mezinárodních zdrojů. V minulosti zde působily význačné osobnosti české sociologie a veřejné a sociální politiky, jako například Jaroslav Kalous, Pavel Machonin, Jiří Musil a Miroslav Purkrábek.

Tertiary Education & Research Institute

TERI je zapsaný ústav, jehož předmětem činnosti je nezávislá výzkumná a vývojová činnost, vzdělávání a šíření znalostí v oblasti vysokoškolské politiky, veřejné vědní politiky, politiky výzkumu, vývoje a inovací a transferu technologií a znalostí. Výzkumné práce ústavu se soustředí na oblasti veřejné podpory, studia na vysokých školách a dopadů výstupů výzkumu a vývoje na společnost.

V minulosti realizoval ústav například výzkum k problematice propadovosti (DROP OUT) studentů na českých vysokých školách v rámci studie, kterou zajišťovalo pro Evropskou komisi konsorcium CHEPS (Center for Higher Education Policy Studies) na University of Twente a NIFU (The Nordic Institute for Studies in Innovation, Research and Education) nebo výzkum k tématice sociální relevance vysokého školství.

TERI je partnerskou organizací mezinárodní konference CEHEC - Center European Higher Education Conference, kterou od roku 2015 organizují společně Univerzita Matyáše Korvína a Středoevropská univerzita v Budapešti.