MPA VVI 2019-2020
Termíny, témata a lektoři

9. - 10. 4. 2019

Modul 1: Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI

Arnošt Veselý, Michal Pazour

Přístupy veřejné politiky, instituce a aktéři VVI v ČR, statistiky a mezinárodní srovnání, foresight v oblasti V&V, strategické dokumenty a materiály, evaluace a hodnocení dopadů regulace na prostředí VVI


28. - 29. 5. 2019

Modul 2: Právní rámec VVI

Karel Zuska, Matej Kliman

Právní předpisy a jejich dopad na prostředí VVI, pojem výzkumné organizace, hospodářská soutěž a veřejná podpora, smluvní vztahy ve VVI


25. - 26. 6. 2019

Modul 3: Duševní vlastnictví a jeho ochrana I

Michal Jordán, Kateřina Hartvichová

Patenty a užitné vzory, patentová přihláška, Úřad průmyslového vlastnictví, ostatní mezinárodní organizace a smlouvy


17. - 18. 9. 2019

Modul 4: Duševní vlastnictví a jeho ochrana II

Pavel Loutocký, Karel Čada

Autorská práva ve VaV, Open access, software, ochrana designu, ochranné známky, obchodní tajemství, know-how


15. - 16. 10. 2019

Modul 5: Transfer znalostí a technologií & podpora inovací

Martin Fusek, Eva Janouškovcová

Transfer technologií a jeho různé formy, organizační zajištění transferu ve výzkumné organizaci


19. - 20. 11. 2019

Modul 6: Komercializace výstupů VaV

Vojtěch Chloupek, Matej Kliman

Komercializace výstupů a její překážky, licenční smlouvy ve VVI, spin-off společnosti


14. - 15. 1. 2020

Modul 7: Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI

Martin Bunček, Vojtěch Nosek

Základní principy spolupráce s aplikační sférou, bariéry a jejich překonávání, aplikace výzkumných projektů


11. - 12. 2. 2020

Modul 8: Management výzkumu, vývoje a inovací

Tomáš Mozga, Martina Pokorná

Specifikace řízení výzkumné organizace, výzkumné projekty, manažerské minimum


17. - 18. 3. 2020

Modul 9: Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI

Otakar Fojt, David Kolman

Mezinárodní organizace a projekty v oblasti VaV, význam diplomacie a síťování ve vědě, překážky mezinárodní spolupráce


21. - 22. 4. 2020

Modul 10: Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací

Lukáš Kačena, Daniel Münich

Scientometrie, peer review, specifická situace hodnocení v ČR, dopady výstupů VaV na společnost


19. - 20. 5. 2020

Modul 11: Financování výzkumu, vývoje a inovací

Michal Pazour, Roman Badík

Zdroje financování - národní a mezinárodní zdroje, formy financování, Evropské strukturální a investiční fondy (ESIF)


23. - 24. 6. 2020

Modul 12: Popularizace, medializace VaV

Martin Rychlík, Jan Žižka

Science communication, práce s veřejností, práce se sdělovacími prostředky