MPA VVI

Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

V dubnu 2020 jsme zahájili již třetí ročník unikátního vzdělávacího cyklu Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI), který v současné době není součástí nabídky žádných vzdělávacích oborů v rámci standardního vysokoškolského a postgraduálního studia nebo běžně dostupných komerčních kurzů.

Další ročník MPA VVI bude zahájen v dubnu 2022 (šest modulů v roce 2022 a šest modulů v roce 2023). Zakončení je plánováno v září/říjnu 2023. 

Komu je program MPA VVI určen?

Vzdělávací program Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI) poskytuje moderní a unikátní vzdělání pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Jak je program koncipován?

Celý vzdělávací program je rozložen v průběhu dvou let prostřednictvím 12 výukových modulů - jeden modul v rozsahu dvou dnů (úterý a středa). Jednotlivé moduly jsou koncipovány a vyučovány v úzké spolupráci s partnery z veřejné a soukromé sféry. Přednášejí osvědčení špičkoví lektoři.

Podmínkou účasti ve vzdělávacím programu MPA VVI je získané předchozí vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně.

Počet účastníků vzdělávacího programu je limitován 20 - 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

Jak vzdělávání probíhá?

V průběhu každého modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu je kromě špičkových lektorů a interaktivní formy výuky vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí a různých částí České republiky.


Termíny modulů MPA VVI 2020/2021

 • Modul 1 - 28. - 29. 4. 2020 - Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI
 • Modul 2 - 19. - 20. 5. 2020 - Právní rámec VVI
 • Modul 3 - 23. - 24. 6. 2020 - Duševní vlastnictví a jeho ochrana I
 • Modul 4 - 22. - 23. 9. 2020 - Duševní vlastnictví a jeho ochrana II
 • Modul 5 - 20. - 21. 10. 2020 - Transfer znalostí a technologií & podpora inovací
 • Modul 6 - 24. - 25. 11. 2020 - Komercializace výstupů VaV
 • Modul 7 - 19. - 20. 1. 2021 - Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI

 • Modul 8 - 16. - 17. 2. 2021 - Management výzkumu, vývoje a inovací
 • Modul 9 - 23. - 24. 3. 2021 - Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI
 • Modul 10 - 20. - 21. 4. 2021 - Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací
 • Modul 11 - 18. - 19. 5. 2021 - Financování výzkumu, vývoje a inovací
 • Modul 12 - 22. - 23. 6. 2021 - Popularizace a medializace VaV
 • Závěrečná konference - září 2021 - Veřejná politika v oblasti VVI

Místo konání / či ON-LINE

Hotel U Tří Korunek, Cimburkova 28 Praha 3 - Žižkov

www.3korunky.cz


Cena, platební a ostatní podmínky:

108 000,- Kč plus DPH (21 %)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v hotelu v jednolůžkovém pokoji na jednu noc (z úterý na středu) v rámci každého modulu.

Vzdělávací program MPA VVI se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků.

V případě, že chcete získat jakékoliv další informace, kontaktujte nás:

607 908 035 - Aleš Vlk

607 762 967 - Jiří Stanzel

alevia s.r.o.

sídlo: Podélná 24, 326 00 Plzeň

kancelář: Plzeňská 112, 150 00, Praha 5

IČ: 28023111
DIČ: CZ28023111