MPA VVI

Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

V září 2021 jsme úspěšně zakončili již třetí ročník unikátního vzdělávacího cyklu Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI), který v současné době není součástí nabídky žádných vzdělávacích oborů v rámci standardního vysokoškolského a postgraduálního studia nebo běžně dostupných komerčních kurzů.

Letošní ročník MPA VVI jsme zahájili v dubnu 2022 (šest modulů v roce 2022 a šest modulů v roce 2023). Zakončení je plánováno v září/říjnu 2023. Pakliže máte zájem pouze o některé vybrané moduly, můžete se přihlásit zde:


Komu je program MPA VVI určen?

Vzdělávací program Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI) poskytuje moderní a unikátní vzdělání pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Jak je program koncipován?

Celý vzdělávací program je rozložen v průběhu 15 měsíců prostřednictvím 12 výukových modulů - jeden modul v rozsahu dvou dnů (úterý a středa). Jednotlivé moduly jsou koncipovány a vyučovány v úzké spolupráci s partnery z veřejné a soukromé sféry. Přednášejí osvědčení špičkoví lektoři.

Podmínkou účasti ve vzdělávacím programu MPA VVI je získané předchozí vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně.

Počet účastníků vzdělávacího programu je limitován 20 - 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

Jak vzdělávání probíhá?

V průběhu každého modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu je kromě špičkových lektorů a interaktivní formy výuky vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí a různých částí České republiky.


Termíny modulů MPA VVI 2022/2023

 • 26. - 27. 4. 2022 - Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI
 • 24. - 25. 5. 2022 - Právní rámec VVI
 • 21. - 22. 6. 2022 - Duševní vlastnictví a jeho ochrana I
 • 20. - 21. 9. 2022 - Duševní vlastnictví a jeho ochrana II
 • 25. - 26. 10. 2022 - Transfer znalostí a technologií & podpora inovací
 • 22. - 23. 11. 2022 - Komercializace výstupů VaV
 • 24. - 25. 1. 2023 - Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI

 • 21. - 22. 2. 2023 - Management výzkumu, vývoje a inovací
 • 21. - 22. 3. 2023 - Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI
 • 18. - 19. 4. 2023 - Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací
 • 23. - 24. 5. 2023 - Financování výzkumu, vývoje a inovací
 • 20. - 21. 6. 2023 - Popularizace a medializace VaV

Místo konání:

HRADEC KRÁLOVÉ, Hotel Grand


Cena, platební a ostatní podmínky:

108 000,- Kč plus DPH (21 %)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v hotelu v jednolůžkovém pokoji na jednu noc (z úterý na středu) v rámci každého modulu.

Vzdělávací program MPA VVI se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně pět účastníků.

V případě, že chcete získat jakékoliv další informace, kontaktujte nás:

Partneři vzdělávacího programu MPA VVI v roce 2022/2023

607 908 035 - Aleš Vlk

alevia s.r.o.

sídlo: Podélná 24, 326 00 Plzeň

kancelář: Plzeňská 112, 150 00, Praha 5

IČ: 28023111
DIČ: CZ28023111