MPA VVI
Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací

Nabízíme unikátní vzdělání, které v současné době není součástí nabídky žádných vzdělávacích oborů v rámci standardního vysokoškolského a postgraduálního studia nebo běžně dostupných komerčních kurzů.

Komu je program MPA VVI určen?

Vzdělávací program Master of Public Administration v oblasti výzkumu, vývoje a inovací (MPA VVI) poskytuje moderní a unikátní vzdělání pro širokou cílovou skupinu: projektové manažery a pracovníky na všech stupních řízení ve výzkumných organizacích všech právních forem (veřejné výzkumné instituce, veřejné a soukromé vysoké školy a další formy výzkumných organizací), pracovníky ve státní správě a samosprávě, kteří se setkávají s problematikou VVI, pracovníky jednotlivých poskytovatelů podpor, zaměstnance center transferu technologií a znalostí, RIS3 manažery na národní a regionální úrovni nebo zástupce subjektů z aplikační sféry.

Jak je program koncipován?

Celý vzdělávací program je rozložen v průběhu dvou let prostřednictvím 12 výukových modulů - jeden modul v rozsahu dvou dnů (úterý a středa). Jednotlivé moduly jsou koncipovány a vyučovány v úzké spolupráci s partnery z veřejné a soukromé sféry. Přednášejí osvědčení špičkoví lektoři.

Podmínkou účasti ve vzdělávacím programu MPA VVI je získané předchozí vysokoškolské vzdělání alespoň bakalářského stupně.

Počet účastníků vzdělávacího programu je limitován 20 - 25 z důvodu zachování nejvyššího možného stupně interaktivity a individuálního přístupu.

Jak vzdělávání probíhá?

V průběhu každého modulu se střídají přednášky, diskuse, samostatné a týmové práce a prezentace výstupů. Důraz je kladen na řešení modelových situací, ve kterých jsou nastoleny konkrétní a skutečné problémy.

Jednou z největších přidaných hodnot vzdělávacího programu je kromě špičkových lektorů a interaktivní formy výuky vzájemná výměna zkušeností mezi účastníky z různých institucí a různých částí České republiky.


 • Modul 1 - 9. - 10. 4. 2019 - Veřejná politika, prostředí a aktéři VVI
 • Modul 2 - 28. - 29. 5. 2019 - Právní rámec VVI
 • Modul 3 - 25. - 26. 6. 2019 - Duševní vlastnictví a jeho ochrana I
 • Modul 4 - 17. - 18. 9. 2019 - Duševní vlastnictví a jeho ochrana II
 • Modul 5 - 15. - 16. 10. 2019 - Transfer znalostí a technologií & podpora inovací
 • Modul 6 - 19. - 20. 11. 2019 - Komercializace výstupů VaV
 • Modul 7 - 14. - 15. 1. 2020 - Spolupráce s aplikační sférou v oblasti VVI

 • Modul 8 - 11. - 12. 2. 2020 - Management výzkumu, vývoje a inovací
 • Modul 9 - 17. - 18. 3. 2020 - Mezinárodní spolupráce v oblasti VVI
 • Modul 10 - 21. - 22. 4. 2020 - Hodnocení a dopady výzkumu, vývoje a inovací
 • Modul 11 - 19. - 20. 5. 2020 - Financování výzkumu, vývoje a inovací
 • Modul 12 - 23. - 24. 6. 2020 - Popularizace a medializace VaV

Místo konání:

Hotel U Tří Korunek, Cimburkova 28 Praha 3 - Žižkov

www.3korunky.cz


Cena, platební a ostatní podmínky:

108 000,- Kč plus DPH (21 %)

Cena zahrnuje školné, podkladové materiály, občerstvení a ubytování v hotelu v jednolůžkovém pokoji na jednu noc (z úterý na středu) v rámci každého modulu.

Vzdělávací program MPA VVI se uskuteční pouze v případě, že bude přihlášeno minimálně 5 účastníků.

V případě, že chcete získat jakékoliv další informace, kontaktujte nás:

607 908 035 - Aleš Vlk

607 762 967 - Jiří Stanzel

alevia s.r.o.

sídlo: Podélná 24, 326 00 Plzeň

kancelář: Plzeňská 112, 150 00, Praha 5

IČ: 28023111
DIČ: CZ28023111